ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020.


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Prague Industries s.r.o., IČ 04301293 se sídlem Nad Višňovkou 755/21, Praha (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:
Prague Industries s.r.o., Nad Višňovkou 755/21, 161 00, Praha 6, email: info@braasi.com, tel.: 603 265 071

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je rozepsán níže v tabulce:

Zákonný důvodÚčelÚdajeZdroj údajůZpracovatelé
Plnění smlouvyVyřízení objednávkyOsobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zbožíObjednávkový formulářSubdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, platební brány
Plnění smlouvyOdpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulářKontaktní údaje klientůKontaktní formulář, e-mailová komunikaceSubdodavatelé, mailingové služby
Plnění smlouvyVedení účetnictvíOsobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zbožíFakturyÚčetní firma
Oprávněný zájemPoskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)Kontaktní údaje klientůInformace z objednávekMailingové služby, subdodavatelé
Oprávněný zájemBěžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na serverPseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresyPohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybouGoogle Analytics, webhostingové služby
SouhlasMarketing a propagace webuE-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátoryFormulář pro newsletter, registrační formulářWebhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje:
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
– podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
– zajišťující služby provozování e-shopu (WordPress) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
– zajišťující marketingové služby.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.